Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Create your template messages


With DirectMail you can create template messages list that you can you use it when you send your photos or when you want to send a message without typing. Save the lists and grab the messages from the picker.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου